Pure Amazing

Blessure preventie

Blessurepreventie is voorgekomen uit onwetendheid van sporters over de oorzaken van sportletsels. Het is belangrijk voor een sporter om te weten welke factoren een aanzienlijke bijdragen levert tot het ontstaan van sportletsels. Uit onderzoeken over de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat 70% van de blessures had voorkomen kunnen worden als er een optimale begeleiding is geweest en dat de sporter ook zijn eigen verantwoording neemt aangaande zijn eigen lichaam en inspanning. Niet alleen van zijn eigen lichaam maar ook dat van anderen.

Doel van preventie
Het doel van blessurepreventie is bedoeld op het gezonde lichaam gezond te houden. In het algemeen wordt pas behandeld, als het kwaad als is geschied. Blessurepreventie is het totaal aan maatregelen die genomen kunnen worden om schade als gevolg van sporten te voorkomen. In de meeste gevallen kan worden volstaan met een eenvoudige anamnese, inspectie en spierlengtetesten voor de spieren die bij een bepaalde tak van sport verhoogd belast worden. Het uiteindelijk doel is het herstellen c.q. behouden van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en de balans van het lichaam.

Ontstaan van een blessure
Bij het sporten spelen een aantal factoren een rol. Zo hebben wij te maken met persoonsgebonden (endogene) factoren en de omgevingsgebonden (exogeen). Als de te leveren belasting wordt afgestemd op de belastbaarheid kan theoretisch gezien nauwelijks een blessure ontstaan. Als de belasting hoger is dat wat men aan belastbaarheid aankan zal er blessures ontstaan. De preventie dient gericht te zijn op het bereiken c.q. handhaven van dit evenwicht.

Persoonsgebonden factoren (endogeen)
Voorbeelden van endogene factoren zijn: bouw van de persoon, lichamelijke geschiktheid, conditionele eigenschappen, leeftijd en sexe, preparatie op de belasting, mentaliteit en leefwijze en andere factoren.

Omgevingsfactoren (exogeen)
Zo ook voor de exogene factoren kan een lijst worden samengesteld: de belasting zelf (soort, intensiteit en wel of geen contactsport), persoonlijke uitrusting en materialen, accommodatie, tegenstander / teamsport en andere factoren.

css.php